piątek, 19 października 2012

Ubercart 3 Payment/Shipping quotes conditions base on node terms (Drupal 7)

template.php:
----------------------------------------------------------------------------------------------
function yourthemename_in_object($val, $obj){

   if($val == ""){
       watchdog("payment_conditions", "in_object expects parameter 1 must not empty");
       return false;
   }
   if(!is_object($obj)){
       $obj = (object)$obj;
   }

   foreach($obj as $key => $value){
       if(!is_object($value) && !is_array($value)){
           if($value == $val){
               return true;
           }
       }else{
           return yourthemename_in_object($val, $value);
       }
   }
   return false;
}
--------------------------------------------------------------------------------------------

In Ubercart settings:
Payment methods/Shipping quotes -> condition -> add -> Execute custom PHP code

code:
---------------------------------------------------------------------------------------------
$shippable = true;
foreach($order->products as $product) {
$nid=$product->nid;
$results = db_query('SELECT tid FROM {taxonomy_index} WHERE nid = :nid', array(':nid' => $node->nid));
$terms = array();
foreach ($results as $result) {
 $terms[] = ($result->tid);
}
                $val = 2586 // needle
if(yourthemename_in_object($val, $terms)) {
$shippable = false;
break;
}
}

return $shippable;
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Drupal 7 array of all node tids

Funkcja jest banalnie prosta, ale wrzucam ją tutaj aby już nikt nie szukał odpowiednika w API.

W API Drupala 7 nie ma funkcji zwracającej listę wszystkich kategorii/wyrażeń danego noda!  

code:


$results = db_query('SELECT tid FROM {taxonomy_index} WHERE nid = :nid', array(':nid' => $nid));
$terms = array();
foreach ($results as $result) {
 $terms[] = ($result->tid);
}